obrázok

Dr. Kočí Ján (1922)

Narodený
22. 08. 1922, Vlkas

Dátum a miesto úmrtia
Viedeň

Pôsobnosť
Viedeň

Typ autority
Architekt, detstvo prežil v Piešťanoch, v dospelosti emigroval do Viedne, kde prežil celý život; autor projektu stánku Pod lipou.

Životopis
Narodil sa v obci Vlkas pri Šuranoch, ale celé detstvo trávil v Piešťanoch, kam sa jeho rodičia čoskoro presťahovali. Ján Kočí emigroval do Viedne, kde v rokoch 1940 – 1946 vyštudoval architektúru na Technickej univerzite. Z Viedne pochádzala aj jeho manželka a Ján Kočí už od roku 1957 toto mesto neopustil. Vlastnil tam privátnu projektovú kanceláriu. Napriek tomu, že po roku 1989 sa mohol vrátiť do Piešťan, nevrátil sa a prichádzal sem len príležitostne. Jeho jediným dielom v Piešťanoch bol funkcionalistický novinový stánok pod Lipou slobody na Námestí slobody, ktorý počas svojej existencie prešiel rôznymi úpravami a zmenami funkcie. V Rakúsku podľa jeho návrhov stavali rôzne obytné domy, domovy dôchodcov a školy. Reštauroval secesné pavilóny viedenskej mestskej hromadnej dopravy. Bol prvým predsedom Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku.
(Fotografia - zdroj: FB Piešťany – History)

Newsletter
Detská knižnica