obrázok

Dobšovič Štefan (1844 - 1916)

Narodený
07. 06. 1844, Dolné Orešany

Dátum a miesto úmrtia
26. 07. 1916, Trnava

Pôsobnosť
Piešťany, Pusté Úľany, Trnava

Typ autority
Básnik, publicista, učiteľ, národovec.

Životopis
Študoval v Trnave. Učiteľ v Piešťanoch, od roku 1872 v Pustých Úľanoch. Písal pod pseudonymom Dobša, Dobšových, Dobšovich. Básnik, publicista a učiteľ, autor vlasteneckých, oslavných a lyrických básní i národných polemík, ktorými v duchu slovenského národného hnutia v šesťdesiatich rokoch 19. stor. protestoval proti silnejúcej maďarizácii. Publikoval ich najmä v Národnom hlásniku a v Národných novinách. Bol účastníkom predvolebných bojov v Trnave, kde agitoval v prospech slovenských kandidátov do Uhorského snemu. Na cintoríne v Pustých Úľanoch má pamätnú hrobku.

Newsletter
Detská knižnica