obrázok

Dohňanský Ján (1901 - 1977)

Narodený
30. 01. 1901, Bošáca

Dátum a miesto úmrtia
28. 12. 1977, Bratislava

Pôsobnosť
Piešťany, Slovensko

Typ autority
Rozhlasový dramaturg, dramatik, publicista, prekladateľ a dôstojník.

Životopis
Ako štátny zamestnanec pôsobil vo viacerých slovenských mestách, aj v Piešťanoch. Zasadzoval sa o slovenskú pôvodnú rozhlasovú dramatickú tvorbu, do spolupráce s rozhlasom začlenil prekladateľov z rumunského a bulharského jazyka. Sám prekladal dramatické diela z ruštiny, srbochorvátčiny a maďarčiny.

Newsletter
Detská knižnica