obrázok

Prof. RNDr. Domin Karel (1882 - 1953)

Narodený
04. 05. 1882, Kutná Hora, ČR

Dátum a miesto úmrtia
10. 06. 1953, Praha

Pôsobnosť
Praha, Piešťany

Typ autority
Bádateľ, Botanik, ochranár prírody, čestný člen Piešťanskej muzeálnej spoločnosti

Životopis
Študoval na Karlovej univerzite v Prahe. V roku 1924 založil Farmaceuticko - botanický ústav. Pôsobil ako jeho riaditeľ a súčasne riaditeľ botanickej záhrady. Zaslúžil sa o botanický, najmä floristický a sčasti geobotanický výskum Slovenska. V Piešťanoch sa zúčastnil viacerých liečebných pobytov - v rokoch 1930, 1931, 1932, 1933 a 1934. V roku 1935 navštívil Piešťany kvôli konaniu 5. valného zhromaždenia Piešťanskej muzeálnej spoločnosti, ktorej bol čestným členom. Je autorom publikácie "Piešťanská květena - Základy zeměpisného rozšíření rostlin v Piešťanských a Tematínských kopcích, v nížině Váhu od Beckova ke Kostolanům a v pohoří Inoveckém", ktorá bola vydaná v Prahe v roku 1931. Zhromaždil a publikoval v nej 1104 druhov flóry. Dňa 24. júla 1935 mu bola v Piešťanoch odhalená pamätná tabuľa s nápisom a reliéfom na Kúpeľnom ostrove v topoľovej aleji. Miesto, na ktorom bola odhalená, pomenovali po ňom - Dominova promenáda. V obci Banka pokračuje ako Dominova cesta.

Newsletter
Detská knižnica