obrázok

Bodický Milan (1926 - 1992)

Narodený
13. 03. 1926, Martin

Dátum a miesto úmrtia
23. 06. 1992, Bratislava

Pôsobnosť
Piešťany, Bratislava

Typ autority
Architekt, staviteľ viacerých budov v Piešťanoch.

Životopis
Milan Bodický absolvoval štúdium architektúry na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Po ukončení nastúpil v roku 1950 do bratislavského Stavoprojektu. S jeho menom súvisí vstup panelovej výstavby do Piešťan. Projektoval panelovú výstavbu v priestore Vážskej ulice a priľahlom úseku Krajinskej cesty. Štyri zo siedmich panelových budov postavených v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, vežové solitéry, boli v Piešťanoch dovtedy nevídané. K týmto objektom dobudoval samostatný nepanelový objekt obchodov a služieb kruhového tvaru, tzv. Kruhovku. Na základe jeho projektov vznikol v rokoch 1964 - 1967 aj veľký obytný súbor "Pri stanici" v priestore medzi železničnou traťou, Staničnou ulicou, potokom Dubová a Mojmírovou ulicou. Ako riaditeľ odboru štátnej expertízy v Slovenskej komisii pre investičnú výstavbu usmerňoval riadenie investičnej výstavby na celom Slovensku.

Newsletter
Detská knižnica