obrázok

Plačko Alexander (1927 - 1999)

Narodený
10. 09. 1927, Bratislava

Dátum a miesto úmrtia
13. 06. 1999, Zürich

Pôsobnosť
Bratislava, Švajčiarsko, Dánsko, Alžírsko

Typ autority
Architekt, po emigrácii v roku 1968 pôsobiaci vo Švajčiarsku, Dánsku a Alžírsku.

Životopis
Narodil sa 10. septembra 1927 v Bratislave. Tu v r. 1950 absolvoval Slovenskú vysokú školu technickú. V rokoch 1951 – 1967 pracoval ako architekt v Stavoprojekte, zameriaval sa na občiansku výstavbu a zdravotnícke stavby. Spolu s architektom Viktorom Uhliarikom projektoval pre kúpele Dudince liečebný dom Rubín. Podľa tohto projektu sa staval aj v Piešťanoch Liečebný dom Balnea Palace (1965 – 1968). Po augustových udalostiach v roku 1968 emigroval do Švajčiarska. Pracoval na rôznych architektonických projektoch a v roku 1977 si tu založil vlastný architektonický ateliér. V roku 1978 pôsobil v Dánsku a Alžírsku.V r. 1985 – 1986 sa venoval aj súťažným projektom pre Saudskú Arábiu a Dubaj. Po novembrovom prevrate v r. 1989 viackrát navštívil Slovensko.

Newsletter
Detská knižnica