obrázok

Uhliarik Viktor (1922 - 2007)

Narodený
17. 11. 1922, Rajec nad Rajčiankou

Dátum a miesto úmrtia
16. 06. 2007, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava, Piešťany

Typ autority
Architekt a projektant povojnovej výstavby na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch.

Životopis
S menom Viktora Uhliarika sa spája povojnová výstavba na Kúpeľnom ostrove. V rokoch 1966 – 1990 riadil projektový ústav Zdravoprojekt v Bratislave, bol predsedom Zväzu slovenských architektov a projektoval. Je držiteľom titulov zaslúžilý umelec a Laureát Štátnej ceny Klementa Gottwalda. V Piešťanoch projektoval komplex Balnea – centrum. V roku 1964 spolupracoval s Alexandrom Plačkom na projekte uplatnenom pri výstavbe Liečebného ústavu Palace a balneoterapie (1965 – 1968). S Jozefom Schusterom navrhoval v rokoch 1967 – 1970 výstavbu Liečebných ústavov Grand a Splendid. V rokoch 1978 – 1979 s Christom Tursonovom pripravoval plán výstavby Liečebného ústavu Esplanade a dostavby balneoterapie. Od roku 1950 sa Viktor Uhliarik začal špecializovať na problematiku navrhovania zdravotníckych a kúpeľných stavieb. Okrem už uvedených architektov spolupracoval s G. Paulom, J. Bónom, M. Hladkým, V. Fašangom, J. Vítekom, A. Hollým, M. Šavlíkom.

Newsletter
Detská knižnica