obrázok

Cuninka Anton (1918 - 1981)

Narodený
31. 07. 1918, Trnava

Dátum a miesto úmrtia
17. 05. 1981, Liptovský Mikuláš

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Architekt, staviteľ, autor projektu Interhotela Magnólia.

Životopis
V roku 1940 absolvoval Vyššiu školu staviteľskú v Bratislave, kde študoval pod vedením známych pedagógov, architektov a výtvarných umelcov (prof. Ing. Arch. Kapalín, akad. Sochár L. Majerský; Dr. Ing. V. Chrobák a ďalší). Po ukončení vojenskej služby nastúpil v roku 1944 do stavebnej spoločnosti TVORBA. V tejto spoločnosti pracoval ako projektant. Neskôr pôsobil v rôznych stavebných firmách na Liptove i v Bratislave. V rokoch 1959 -1970 pôsobil v Lignoprojekte. Na základe projektu vypracovaným kolektívom pod vedením Antona Cuninku bol koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia postavený Interhotel Magnólia, desaťpodlažný objekt s ubytovacou kapacitou 200 lôžok. Anton Cuninka súbežne s Magnóliou projektoval hotel Laugarício v Trenčíne.
Pre zaujímavosť: jeho dcéra Miriam Bartovicová, dvanásťnásobná majsterka Československa v zjazdovom lyžovaní, žije v Piešťanoch.

Newsletter
Detská knižnica