obrázok

Ing. arch. Sumer Pavol (1926 - 1998)

Narodený
28. 06. 1926, Isla de Pinos (Kuba)

Dátum a miesto úmrtia
28. 06. 1998, Piešťany

Pôsobnosť
Bratislava, Piešťany

Typ autority
Architekt a staviteľ, bývalý vedúci technického oddelenia riaditeľstva v kúpeľoch, neskôr vedúci piešťanského ateliéru 04 bratislavského Zdravoprojektu.

Citácia
Piešťanskí stavitelia (41): Pavol Sumer (Piešťanský týždeň 31/2009; autor: Ľubomír Mrňa)

Životopis
Pôvodným menom Summer. Po absolvovaní vysokej školy v roku 1952 pôsobil ako územný plánovač na odbore výstavby Krajského národného výboru v Bratislave, neskôr (do roku 1966) ako vedúci technického oddelenia riaditeľstva Československých štátnych kúpeľov. Podieľal sa na vybudovaní novej hospodárskej časti na obtokovom ramene Váhu, na vypracovaní zastavovacieho plánu Kúpeľného ostrova, na rekonštrukcii Thermia Palace, Irmy, Napoleonských kúpeľov, rekonštrukcii a novozakladaní zelene na Kúpeľnom ostrove. Od roku 1968 viedol piešťanský ateliér 04 bratislavského Zdravoprojektu, v ktorom vtedy pracovalo viac ako 25 zamestnancov. Väčšinu stavieb pre Piešťany projektoval Sumer ešte pred nástupom do Zdravoprojektu. Podľa jeho projektu bolo postavených 80 bytových jednotiek v šiestich štvorpodlažných solitérnych domoch na Krajinskej ceste. V Zdravoprojekte pripravoval rekonštrukciu bývalého hotela Slovan, ktorá sa však neuskutočnila.

Newsletter
Detská knižnica