obrázok

Švaniga Juraj (1924 - 1988)

Narodený
21. 10. 1924, Boskovice (ČR)

Dátum a miesto úmrtia
28. 08. 1988, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Architekt, staviteľ, pôsobil v Stavoprojekte, v Piešťanoch sa podieľal na projekte tenisového areálu.

Životopis
V rokoch 1945 – 1950 študoval architektúru na Vysokej škole technickej v Brne a už ako študent nastúpil v roku 1949 do bratislavského Stavoprojektu. Zúčastnil sa na viac ako sto projektoch, projektoval najmä stavby viacerých škôl a internátov v slovenských mestách a obciach. V roku 1961 spolupracoval na návrhu Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Piešťanoch, ktorý sa však nakoniec nerealizoval. Podobne návrh športovej haly z roku 1972, na ktorom sa podieľal, nebol realizovaný. V roku 1974 sa v Piešťanoch uskutočnil jeho návrh na tenisový areál. Vytvoril vizualizáciu astronomickej pozorovateľne na Červenej veži na základe myšlienky astronóma Milana Antala, ktorej stavba však nikdy nebola realizovaná a ostala iba snom.

Newsletter
Detská knižnica