obrázok

Vítek Jaroslav (1930 - 2008)

Narodený
20. 10. 1930, Bratislava

Dátum a miesto úmrtia
18. 09. 2008, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Architekt, staviteľ, autor nerealizovaného projektu zameraného na dostavbu hotela Slovan, držiteľ viacerých významných ocenení.

Životopis
Vyštudoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave. V rokoch 1974 – 1992 pracoval na projekte „Dostavba hotela Slovan v mestskej časti Piešťany“, avšak napokon jeho dlhodobé úsilie nevyústilo do realizácie. V roku 1978 dostal za realizáciu architektonického diela Liečebný dom Choč v Lúčkach Cenu Dušana Jurkoviča. Realizoval stavbu liečebného domu Veľká Fatra v Turčianskych Tepliciach, ako aj liečebný dom Poľana v Brusne. Vo svete je známy ako autor mnohých komplexov potravinárskeho priemyslu v Egypte, Kambodži, Barme, Indonézii a v Pakistane. V roku 2008 mu bola Spolkom architektov Slovenska udelená Cena Emila Belluša za celoživotné dielo v oblasti architektúry in memoriam.

Ocenenia
Cena Emila Belluša
Newsletter
Detská knižnica