PhDr. MVDr. Marek Jozef (1868 - 1952)

obrázok

Narodený
18. 03. 1868, Horná Streda

Dátum a miesto úmrtia
07. 09. 1952, Budapešť

Pôsobnosť
Nové Mesto nad Váhom, Budapešť

Typ autority
Jeden z najvýznamnejších veterinárov 20. storočia, prispel k rozvoju internej veterinárnej medicíny v celosvetovom meradle.

Životopis
Po absolvovaní prešovského gymnázia vyštudoval v Budapešti zverolekárstvo. Kratší čas pôsobil v Novom Meste nad Váhom, v roku 1895 bol vymenovaný za vedúceho Zverozdravotného úradu v Budapešti, neskôr za adjunkta veterinárskej kliniky. Ako 38 – ročný sa stal riadnym profesorom a prednostom internej kliniky, od roku 1899 prednášal internú medicínu na vysokej škole veterinárskej v Budapešti, založil Katedru vnútorných chorôb, bol prorektorom univerzity (1913 – 1914), ako dôchodca bol členom hornej snemovne Maďarska (1935 – 1940). Je autorom viacerých významných diel z oblasti veterinárnej medicíny, získal mnoho vyznamenaní a ocenení. Stal sa členom Americkej veterinárno – medicínskej asociácie, britského Kráľovského kolégia veterinárnych lekárov, čestným členom gréckej, juhoslovanskej, švédskej a fínskej veterinárskej spoločnosti a francúzskej veterinárskej akadémie. Maďarská pošta na jeho pamiatku vydala známku s jeho portrétom.

Newsletter
Detská knižnica