Markovič Ivan (1936)

obrázok

Narodený
14. 03. 1936, Piešťany

Pôsobnosť
Viedeň

Typ autority
bývalý vynikajúci piešťanský pólista, zberateľ

Citácia
Pólista, zberateľ (a jubilant) (Revue Piešťany, leto 2011, str. 24 - 27; autor článku: Kornel Duffek)

Životopis
Bývalý úspešný československý vodnopólista a zberateľ. Po maturite na piešťanskom gymnáziu v roku 1953 pokračoval v štúdiách na Katedre geodézie Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, kde získal svoj prvý diplom. Práca zememerača ho však v dobe, keď pôda u nás nemala takmer žiadnu hodnotu, príliš neoslovila. Preto po niekoľkoročnej prestávke začal študovať popri zamestnaní psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, štúdium ukončil v roku 1972.
Ako vodný pólista bol členom úspešného piešťanského tímu, ktorý sa v roku 1965 stal majstrom republiky. Pôsobil aj v československej reprezentácii (obranca).
Jeho ďalším koníčkom okrem športu bolo maľovanie a výtvarné umenie vôbec. Vzťah k výtvarného umenia získal už v detstve od svojich starých otcov. Jeden zbieral starožitnosti, obklopoval sa obrazmi starých majstrov, druhý bol hudobníkom a mal zbierku hudobných nástrojov. Ivan Markovič začal zbierať obrazy popredných slovenských maliarov. Podarilo sa mu zostaviť peknú kolekciu obrazov Miloša A. Bazovského i iných majstrov slovenskej moderny. V roku 1980 emigroval do Rakúska. Tam sa venoval svojej zberateľskej vášni. Vytvoril kompletnú zbierku fauvistov. (Fauvisti, čo znamená šelmy, sú francúzski autori tvoriaci na prelome 19. a 20. storočia. Ich jednoznačným znakom boli čisté expresívne pôsobiace farby.) Po roku 1989 vystavoval svoje zbierky aj na Slovensku. Významná bola napríklad výstava Francúzska klasická moderna, prezentoval v Galérii mesta Bratislavy v r. 2011.
Použité fotografie sú z časopisu Revue Piešťany 2/2011.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica