obrázok

Ing. Hank Vojtech

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
fotograf, cestovateľ

Životopis
Vojtech Hank pracovne pôsobí v Inštitúte výchovy a vzdelávania. Jeho koníčkom je fotografovanie a cestovanie. Týmto záľubám sa venuje už dlhé roky. Je aktívnym členom Piešťanského fotoklubu od jeho založenia v roku 2005. Ako fanúšik džezu svojimi fotografiami pravidelne mapuje dianie na jazzovej scéne nielen v Piešťanoch. Pravidelne spolupracuje s Mestskou knižnicou mesta Piešťany pri prezentácii svojich cestovateľských zážitkov a fotografií.
Začiatkom 80. rokov spracoval portfólio “Krajina” v náklade 30 kusov a tiež portfólio “Jazz vo fotografii” rovnako v náklade 30 kusov - v dobe, keď to nebola bežná prax. Dnes by sa tomu povedalo “hand made”, pretože vtedy sa ešte fotografie spracovávali ručne v tmavej komore. Fotografiou sa však nikdy neživil, napriek tomu má za sebou množstvo výstav a niekoľko pekných fotografických úspechov. Jeho fotografie visia v súkromných zbierkach mnohých priaznivcov jazzu.
Už v roku 1982 vystavoval svoje fotografie v známom V-klube v Bratislave (Jazz vo fotografii). Odvtedy má za sebou mnoho ďalších výstav na Slovensku i v Čechách, ale aj viacero ocenení. V mesiacoch február - marec 2019 vystavoval v Kultúrno spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch výstavu fotografií s názvom Vojtech Hank 16 -18.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica