Erdödy Ján Nepomuk (1723 - 1789)

obrázok

Narodený
22. 05. 1723

Dátum a miesto úmrtia
15. 04. 1789, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava, Hlohovec, Piešťany

Typ autority
Podporovateľ umenia, krajinský hodnostár, veľkostatkár, vlastník rozsiahlych majetkov.

Citácia
Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990), II. zväzok, E – J. (Martin: Matica Slovenská, 1987, s. 21.)

Životopis
Ján Nepomuk Erdödy sa narodil 22. mája 1723. Jeho otec bol - Juraj Leopold Erdödy, matka Tereza, rodená Esterháziová. Mal jednu sestru a štyroch bratov. Oženil sa s Teréziou Pálfiovou, s ktorou mal dvoch synov. Zastával viaceré funkcie: Varaždínsky župan, 1759 - 1769 zvolenský župan, 1760 komorník, 1789 hlavný komorník, miestodržiteľský radca, 1772 predseda uhorskej komory, skutočný tajný radca. Po otcovi zdedil všetky rodové majetky na území Slovenska, zreformoval ich správu, ich ekonomika dosiahla pomerne vysokú úroveň. Od roku 1785 hrala v jeho paláci na Laurínskej ulici v Bratislave Operná spoločnosť pod vedením Huberta Kumpfa, mala sedem mužských a štyroch ženských členov. Popri talianskych operách táto Spoločnosť uviedla aj opery Ch. W. Glucka, J. Haydna, W.A. Mozarta, pričom Mozartova opera Únos zo Serailu tu mala celouhorskú premiéru. Spoločnosť uviedla aj pantomímu svojho kapelníka Jozefa Chudého. Predstavenia sa konali dvakrát do týždňa, mala na ne prístup len vybraná šľachtická spoločnosť. Po smrti mecéna sa spoločnosť rozpadla.

Newsletter
Detská knižnica