obrázok

Windisch Karl Gottlieb von (1725 - 1793)

Narodený
28. 01. 1725, Bratislava

Dátum a miesto úmrtia
30. 03. 1793, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Nemecký spisovateľ, ako prvý podáva zmienku o piešťanskej kúpeľnej budove.

Citácia
Kúpeľní lekári v Piešťanoch. (Pohľad do histórie). (Bibliotheca Pescana II. (Piešťany: Balneologické múzeum, 2003, s. 11.))

Životopis
Až v roku 1780 sa objavila zmienka o prvej kúpeľnej budove v spise Karla Gottlieba von Windischa. Uviedol, že pospolitý ľud sa ešte stále kúpe v jamách a zámožnejší majú k dispozícii kúpeľ, kde sa možno kúpať vo vaniach.

Newsletter
Detská knižnica