obrázok

Zelenay Pavol (1928)

Narodený
15. 04. 1928, Zohor

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Skladateľ, Úspešný hudobný skladateľ, hudobník, člen piešťanskej skupiny Tiger Jazz Band.

Životopis
Pavol Zelenay je absolventom piešťanského gymnázia. Ďalej študoval na Stavebnej fakulte v Bratislave a zároveň študoval aj hru na klarinet u M. Pongráca v Hudobnom ústave hl. mesta Bratislavy. Hudbe sa venoval už v Piešťanoch, hrával v školskej skupine Tiger Jazz Band. V roku 1949 sa spolupodieľal na vzniku vysokoškolského bigbandu. Spolupracoval s Orchestrom Jána Siváčka a Dixielandom Siloša Pohanku. Koncom 50. rokov bol hudobníkom v Tatra revue. V rokoch 1967 – 1988 bol vedúci redakcie populárnej hudby Čs. rozhlasu v Bratislave. Je autorom stoviek inštrumentálnych a vokálnych skladieb populárnej hudby, swingu, jeho skladby spievali napr. F. K. Veselý, B. Littmannová, M. Olláryová, G, Hermelyová; J. Krištof (manžel rodáčky z Piešťan Violy Muránskej), Z. Lonská, Z. Kratochvíl; K. Duchoň, J. Kocianová, E. Kostolányiová, M. Laiferová B. Dubasová a i. Pavol Zelenay spolu s Jánom Siváčkom navrhli, skoncipovali a zrealizovali medzinárodnú súťaž populárnej hudby Bratislavská lýra. Pavol Zelenay dostal dvakrát v autorskej súťaži Zlatú BL – v roku 1974 za pieseň Zem pamätá (K. Duchoň) a v roku 1976 za skladbu Pár nôt (J. Kocianová). V 90. rokoch sa mu podarilo dramaturgicky pripraviť projekt Antológia slovenskej populárnej hudby, ktorá výberovo mapuje obdobie základov populárnej hudby obdobia 1933-64. Projekt vychádzal postupne od r. 1991 vo viacerých vydavateľstvách na 10 CD nosičoch do r. 2007, v r. 2008 vyšiel v reedícii ako súborný komplet 10 CD. V r. 2013 vydal knihu spomienok z hudobného prostredia „S úsmevom“.

Ocenenia
Krištáľové krídlo
Newsletter
Detská knižnica