JUDr. Matulay Viliam (1911 - 1991)

obrázok

Narodený
14. 09. 1911

Dátum a miesto úmrtia
18. 06. 1991

Pôsobnosť
Piešťany, Rišňovce

Typ autority
Včelár, publicista, kočoval so svojimi včelami v okolí najmä juhozápadného Slovenska, mal okolo 100 včelstiev, bol funkcionárom včelárskeho zväzu v Piešťanoch.

Citácia
Stručný vývoj včelárstva od jeho počiatkov. III. časť. (Balneologický spravodajca Nr. XXXVI., rok 1998, s. 227.)

Životopis
V. Matulaya zaučil do včelárenia na jeho vlastnú žiadosť J. Natšin v roku 1945, keď sa prisťahoval do Piešťan. Začínal včeláriť so 7 rodinami na Žitnom ostrove. S včelami veľmi často kočoval nielen v okolí Piešťan, ale i v oblastiach pri Nitre (Jarok), pri Hurbanove (Sv. Peter), pri Žarnovici, v Nitrianskom Pravne, v Rajeckej doline. Matulay pôsobil ako funkcionár včelárskej organizácie v Piešťanoch, istý čas bol jej predsedom. Zložil skúšky na včelmajstra a chodil prednášať aj do organizácii mimo Piešťan. Publikoval vo viacerých slovenských i českých včelárskych časopisoch. Priebežne si dopĺňal svoju bohatú odbornú knižnicu. Spolupracoval s piešťanskými včelármi JUDr. Menyhardtom, Štefanom Šiškom, Ľudovítom Šlencom a ďalšími, napríklad s evanjelickým farárom Albertom Predmerským. Zo včelých produktov spracovával okrem medu iba propolis. V. Matulay mal s manželkou, rodenou Žlnayovou, 4 deti - 2 dcéry a 2 synov. Včeláreniu sa dnes venuje iba zať - dr. František Řehůrek - manžel najstaršej dcéry Ľubice. Po svokrovi mu zostalo asi 30 včelstiev.

Newsletter
Detská knižnica