Mgr. Mikuš Ján (1927)

obrázok

Narodený
26. 03. 1927, Čelovce

Dátum a miesto úmrtia
21. 06. 2018

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Včelár, pedagóg, funkcionár Zväzu včelárov v Piešťanoch.

Citácia
Stručný vývoj včelárstva od jeho počiatkov. III. časť. (Balneologický spravodajca. Nr. XXXVI., rok 1998, s. 224 - 225.)

Životopis
K včeláreniu sa dostal vďaka svojmu otcovi. Od roku 1950 pôsobil ako člen včelárskej organizácie. V roku 1958 sa po zložení štátnych odborných skúšok stal včelárskym inštruktorom. V roku 1968 sa presťahoval do Piešťan. Nepravidelne publikoval príspevky v časopise Včelár a v denníku Práca. Bol predsedom Zväzu včelárov v Piešťanoch.
Koncom 60. rokov existovalo v Piešťanoch stredoškolské nadstavbové štúdium s maturitou včelár - ovocinár na Strednej škole poľnohospodárskej. Štúdium bolo dvojročné, prijímali sa absolventi druhého a tretieho ročníka stredných odborných učilíšť z celého Slovenska. Štúdium bolo po dvoch dvojročníkoch v rámci reorganizácie nadstavbového štúdia zrušené. J. Mikuš ako odborný učiteľ včelárstva patril k prednášateľom jednotlivých predmetov na tejto škole. Je autorom mnohých zlepšení, ako napríklad rojochyt na zber rojov usadených vo výškach, z ktorých nie je možné včely striasať bez toho, aby sa za nimi muselo liezť po rebríku. Vlastní oplodniačik so zjednodušením vetraním a elektrickým zatavovaním pásikov medzistienok, včelofón na diaľkové odpočúvanie včelstiev, kolieskový stojan na prelievanie a plnenie medu do určených alebo požadovaných nádob a obalov, izolátory na zisťovanie účinnosti opeľovacej činnosti včiel vyrobené z pletivových kulís a plošných stojanov s riedkou tkaninou. J. Mikuš využíva špeciálny spôsob zavesovania väčšieho počtu oplodniačikov na ľubovolne určenom mieste. J. Mikuš si tiež všimol, že včelstvá, ktoré sa neroja, nesadajú nikdy na kry bazy, vtedy uprednostnia radšej ovocné stromy alebo kry. V čase, keď kvitne baza, rozmrví rozkvitnuté biele kvety a vkladá ich medzi súperiace včely v úľoch.
Veľká škoda, že J. Mikuš nemá ďalšieho pokračovateľa - nasledovníka v včelárení.Newsletter
Detská knižnica