obrázok

Mgr. Mocnay Eugénia (1953)

Narodený
10. 10. 1953, Piešťany

Pôsobnosť
Austrália, Melbourne

Typ autority
honorárna konzulka Slovenskej republiky v Melbourne

Životopis
Mgr. Eugénia Mocnay rod. Ganselová je rodáčkou z Piešťan. V roku 1980 úspešne ukončila magisterské štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v odbore angličtina - nemčina na Univerzite Komenského v Bratislave. Potom pracovala vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch ako prekladateľka na oddelení VTI.
V roku 1983 emigrovala s manželom Pavlom a tromi deťmi do Austrálie. Odvtedy žijú v Melbourne. V roku 1985 sa im narodilo štvrté dieťa.
Po príchode do Melbourne pracovala ako asistentka na Katedre nemeckého jazyka na Monash University a v rôznych odborných časopisoch publikovala výsledky svojej výskumnej práce v trilingualizme. Na Monash University pracovala v rôznych funkciách vyše 30 rokov.
V roku 1985 získala v Austrálii akreditáciu ako súdna tlmočníčka a prekladateľka Národným akreditačným úradom pre prekladateľov a tlmočníkov - NAATI v Canberre, Austrália. Odvtedy pracuje ako prekladateľka a tlmočníčka na voľnej nohe. Tlmočí a prekladá v rámci slovenskej a českej komunity v Melbourne, ale aj pre rôzne federálne a štátne, vládne a mimovládne organizácie a úrady.
V roku 1990 založila prekladateľskú agentúru Uni Translations Pty Ltd a odvtedy je výkonnou riaditeľkou tejto agentúry. O tri roky neskôr popri zamestnaní dokončila ďalšie Magisterské štúdium v Aplikovanej lingvistike na Monash University.
V roku 2001 napísala česko-anglický frazeologický slovník Czech Phrasebook, ktorý vydalo vydavateľstvo Lonely Planet.
Od roku 2003 až do roku 2012 pracovala ako redaktorka Slovenského programu celoaustrálskeho vysielania štátneho rádia SBS (Special Broadcasting Services), kde pripravovala a moderovala vysielania v slovenskom jazyku.
V januári 2016 bola Ministerstvom zahraničných vecí SR a Department of Foreign Affairs v Austrálii vymenovaná za honorárnu konzulku Slovenskej republiky v Melbourne.
Plynule hovorí slovensky, anglicky, nemecky, maďarsky a česky. Pasívne ovláda ďalšie slovanské jazyky.
Jej otec, Henrich Gansel, bol hotelier, ktorý založil, zariadil a bol majiteľom veľmi úspešnej a populárnej reštaurácie Kominár na Nitrianskej ulici, až kým mu ju komunistický režim neznárodnil.
Jej manželom je Ing. Pavol Mocnay. Manželov otec, Július Mocnay, bol učiteľom v Piešťanoch a cez jeho ruky prešlo veľa generácií žiakov.
(Spracované podľa CV p. E. Mocnay.)

Newsletter
Detská knižnica