obrázok

Mgr. Domonkoš Štefan

Typ autority
dlhoročný pedagóg piešťanského gymnázia a propagátor športu s príkladnou dobrovoľníckou činnosťou

Životopis
Už v mladosti sa aktívne venoval atletike, rýchlostnej kanoistike a vzpieraniu. V roku 1962 spolu s R. Žákom založil piešťanský kanoistický oddiel a kanoistické preteky Pohár SNP. Bol držiteľom prvej trénerskej triedy v kanoistike a členov oddielu trénoval členov do roku 1972.
Ako učiteľ na piešťanskom gymnáziu (1970 - 2008) sa venoval hlavne atletike. Na jeho podnet v roku 2004 založilo CVČ Ahoj v Piešťanoch atletické preteky žiakov materských škôl, ktoré trvajú dodnes.
V aktivitách pokračuje aj na dôchodku, keď sa presťahoval do Moravian nad Váhom, kde založil preteky pre žiakov základných škôl Moravianska Venuša. Je členom Občianskeho združenia potomkov šľachticov na Slovensku NOBILITAS CARPATHIAE.
V roku 2012 získal za dobrovoľnícku činnosť pamätnú medailu predsedu TTSK.
V decembri 2017 Štefan Domonkoš získal od Slovenského olympijského výboru ocenenie za dlhodobé vystupovanie v duchu fair play -
Cenu Klubu fair play SOV.

Ocenenia
Cenu Klubu fair play Slovenského olympijského výboru
Pamätná medaila predsedu TTSK
Newsletter
Detská knižnica