obrázok

Ing. Čulen Milan (1940 - 2018)

Narodený
Pernek

Dátum a miesto úmrtia
20. 02. 2018

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
významný slovenský podnikateľ v oblasti pekárenského priemyslu, dlhoročný predseda jachtárskeho oddielu v Piešťanoch

Životopis
Narodil sa na Záhorí v Perneku, v rodine pekára, čo bol dôvod jeho záujmu o pekárenské povolanie. Po skončení strednej školy nastúpil v r. 1955 – 1959 na Priemyselnú školu potravinárskej technológie v Pardubiciach. Po jej ukončení začal pracovať v závode Mlyny a cestovinárne Piešťany ako technický pracovník.
Po zriadení Generálneho riaditeľstva mlynov a pekární v Bratislave sa stal vedúcim útvaru pre technický rozvoj. Táto funkcia mu umožnila navštíviť mnohé pekárne po celom Československu a zoznámiť sa s technikmi, technológmi, ale aj vývojovými pracovníkmi v strojárskych podnikoch, ktoré vyrábali aj pre pekárne a cukrárne. Popri práci začal študovať diaľkovo Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Začiatkom 80. rokov bol menovaný za generálneho riaditeľa Mlynov a pekární na Slovensku.
V roku 1990 zriadil v Piešťanoch vlastnú výrobňu. V roku 2007 vstúpil do Poľnohospodárskeho výrobno – obchodného družstva Drahovce, kde pôsobil ako predseda družstva. V roku 2013 sa vrátil k pekárskemu remeslu vybudovaním novej modernej pekárne v areáli družstva pod názvom Pekáreň Drahovce s. r. o. Vďaka jeho húževnatosti sa podnik rozvíja a zamestnáva v piešťanskom regióne desiatky ľudí.
Ing. Milan Čulen pôsobil aj ako predseda Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.
(zdroj: SPPK)

V roku 2011 minister pôdohospodárstva SR ocenil Ing. Čulena najvyšším rezortným vyznamenaním I. stupňa – Zlatou medailou za celoživotnú prácu a jeho prínos k rozvoju cereálneho, ale najmä pekárskeho priemyslu.

Milan Čulen bol od roku 1964 predsedom jachtárskeho oddielu a neskôr i Telovýchovnej jednoty Sĺňava Piešťany. Súťažne jazdil spolu s Liborom Strechayom lodnú triedu Lietajúci Holanďan.

Odkazy

Ocenenia
Zlatá medaila ministra pôdohospodárstva SR
Newsletter
Detská knižnica