Ing. Vadrna Tibor (1919)

obrázok

Narodený
21. 02. 1919, Piešťany

Typ autority
zakladateľ a prvý riaditeľ SPŠE v Piešťanoch

Životopis
Zaslúžil sa o vznik SPŠE v Piešťanoch. Po vzniku samostatnej SPŠE v Piešťanoch bol v rokoch 1968 – 1976 jej prvým riaditeľom.
Ako strojný inžinier pracoval v 60. rokoch 20. stor. v Ústave pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru v Piešťanoch (ÚPRSST, tzv. Rozvoj) vo funkcii technického námestníka. V školskom roku 1967/68 sa
stal zástupcom riaditeľa pre 3 elokované triedy SPŠE v Bratislave, ktoré boli zriadené na území Piešťan. Po odchode Tesly Piešťany z budovy na Nám. SNP sa v roku 1969, v priebehu necelých piatich mesiacov, uskutočnili rekonštrukčné práce pre pôsobenie školy. 1.septembra 1969 sa v nových priestoroch začalo s vyučovaním. Postupne boli dobudované aj dielenské a pomocné priestory. Súčasťou školy sa stal aj domov mládeže a školská jedáleň vo Vile Löger. Činnosť školy sa úspešne rozvíjala. V júni 1973 MsNV v Piešťanoch, pri príležitosti 5. výročia vzniku školy, jej udelil Pamätnú plaketu mesta Piešťany. V apríli 1976 bolo v priestoroch budovy SPŠE otvorené Školské výpočtové stredisko v Piešťanoch. Od roku 1976 až do dôchodku pôsobil na škole ako učiteľ odborných predmetov strojárskych.
Zomrel v roku 1985 vo veku 66 rokov.

Newsletter
Detská knižnica