obrázok

Gardoň Libor (1925 - 2022)

Narodený
28. 07. 1925, Ilava

Dátum a miesto úmrtia
04. 02. 2022

Pôsobnosť
Piešťany

Citácia
(https://www.piestanskydennik.sk/2015/07/30/mlady-devatdesiatnik-libor-gardon/)

Životopis
Architekt, ale aj aktívny športovec, jeden z prvých jachtárov v Piešťanoch, spoluzakladateľ jachtingu v Piešťanoch, skvelý hudobník, priekopník džezu v Piešťanoch a šíriteľ dobrej nálady.
Piešťanci si ho pamätajú, ako sa na svojom bicykli od jari do jesene presúval na Dlhé kusy, aby si tu z chuti zaplával. Hudba ho sprevádzala celým životom od malička. V Piešťanoch hral na trúbke v legendárnej kapele Tiger Jazz, s hudbou pokračoval v čase vysokoškolských štúdií, dokonca i v Tanečnom orchestri Československého rozhlasu s Gustávom Bromom. A hudbe ostal verný do konca života. V spoločnosti bol vždy šíriteľom večne dobrej nálady a zrejme tento pozitívny prístup k životu bol aj zdrojom jeho dlhovekosti. Začiatky hudobnej činnosti sa spájajú s prvým ilavským kinom, kde pod nemé filmy hrávala sokolská kapela. V nej aj Liborov otec a syna bral so sebou „aby si zvykal na ducha kapely“. Keď otca, prednostu stanice, preložili do Gbeliec, kam sa presťahoval s celou rodinou, hrával na husliach v sokolskej kapele už aj Gardoň mladší. Potom nasledovalo sťahovanie do Trenčianskej Teplej a napokon rodina zakotvila v Piešťanoch. V roku 1939 bol Libor terciánom na miestnom gymnáziu, kde riaditeľ Arvay organizoval rôzne hudobné aktivity, napríklad sláčikové kvarteto, ale aj dychovú hudbu. Viedol ju Štefan Bartovic a L. Gardoň v nej občasne vystupoval. Od mája do konca septembra v Piešťanoch hrával pod strechou hudobného pavilónu v parku namiesto kúpeľného promenádneho orchestra orchester Matice Slovenskej aj s mladými hudobníkmi. „Riaditeľ nás cez vyučovaciu dobu uvoľňoval na hranie v pavilóne zo školy a nepotreboval na to žiadne povolenie ministerstva…“ spomína Libor.
V tvorivej ére piešťanského hudobného života hral na trúbke v kapele Tiger Jazz a počas prvých vysokoškolských rokov aj s kapelou Luňáci. Potom založili na Nešporovom internáte estrádny vysokoškolský orchester, v ktorom sa stretla piešťanská enkláva – Pavol Zelenay na saxofóne, Rudo Jezerský na pozaune, L. Gardoň na trúbke.
V roku 1947 Gustáv Brom založil Tanečný orchester Československého rozhlasu. Usporiadal casting a vybral si väčšinou členov vysokoškolského orchestra, ktorý sa tým rozpadol. Libor hral v tejto formácii do roku 1952. O rok neskôr narukoval na vojnu do Vojenského projektového ústavu. Tu založil kapelu, pri rôznych príležitostiach účinkujúcu vo Valašskom Meziříčí. Po návrate do civilu nastala ťažká doba bez práce, pretože z Kovotechny musel odísť ako človek kádrovo nespoľahlivý. Toto obdobie preklenul príležitostným hraním a projektovaním rodinných domov. Zhoda priaznivých okolností dala dokopy amatérskych hudobníkov a L. Gardoň spoluzakladal kapelu GammaClub – podľa svetoznámych gamma zábalov v náväznosti na kúpeľnú tradíciu. Kapela čerpala z vtedy jediného dostupného zdroja, rozhlasovej stanice Radio Washington a relácie Džezová hodina… GammaClub hrávala na mládežníckych predpoludniach, neskôr v hoteloch Eden, Thermia Palace, Slovan… V čase normalizácie po auguste ‘68 nemal džez v našich končinách na ružiach ustlané, GammaClub zanikol. S pomocou priateľov a spolužiakov z architektúry sa postupne zamestnal v Lesostave, Zdravoprojekte a pre vyriešenie bytovej otázky v Povodí Váhu a Vodohospodárskej výstavbe, z ktorej odišiel do dôchodku. Libor bol výborný architekt. Množstvo rodinných domov v Piešťanoch, ale aj v iných mestách a dedinách na Slovensku je postavených podľa jeho projektov.

Newsletter
Detská knižnica