obrázok

Mgr. Galbavý Zdenko (1972)

Narodený
02. 02. 1972, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, [Bratislava], Brusel, Ottava, Záhreb

Typ autority
Iní

Životopis
Po maturite na Gymnáziu v Piešťanoch v roku 1990 odišiel do Nitry na dnešnú Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, kde magisterské štúdium ukončil v roku 1994 so zameraním na psychológiu a pedagogiku. Postgraduálne štúdium, Academia Istropolitana, Bratislava, program "Škola verejnej správy v EU" ukončil v roku 1996. Absolvoval viaceré odborné stáže Ministerstve Flámskeho spoločenstva, Brusel (Belgicko) a v Rade Európy v Štrasburgu (Francúzsko). Získal viaceré certifikáty vrátane ukončeného Programu európskej integrácie a verejného manažmentu – Európsky inštitút verejnej správy, Maastricht (Holandsko), Cyklu projektového manažmentu Viedenského inštitútu pre rozvoj a spoluprácu (VIDC) a Kanadskej rozvojovej agentúry (CIDA) so sídlom v Ottawe. V roku 2011 získal certifikát Univerzity Komenského v Bratislave pre Prípravu na prácu v medzinárodných organizáciách.

V roku 1996 nastúpil na dnešné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, kde prešiel viacerými funkciami a pozíciami od referenta, cez vedúceho oddelenia a riaditeľa odboru. Začínal pôsobiť na diplomatickom protokole, neskôr na sekcii politického riaditeľa - odbore pre Rusko, postsovietske a balkánske krajiny, odbore rozvojovej a humanitárnej pomoci.

Na veľvyslanectvách SR v zahraniční pôsobil v Sofii (Bulharsko) v rokoch 1999-2003 ako zástupca veľvyslanca, v Nikózii (Cyprus) v rokoch 2005-2009 ako zástupca veľvyslanca a konzul, na identickej pozícii zástupcu veľvyslanca a konzula v Bukurešti (Rumunsko) v rokoch 2013-2017, ako aj v Záhrebe (Chorvátsko) od roku 2021.

V rokoch 2011-2012 bol národným koordinátorom SR pre národné skúšky pre OSN v rámci YPP (Young Programme Professional), v roku 2012 riaditeľom odboru OSN a medzinárodných organizácií Ministerstva zahraničných vecí SR, do roku 2019 bol stálym tajomníkom slovenskej delegácie, člen Stálej delegácie SR pri Dunajskej komisii v Budapešti (Maďarsko). Vo voľnom čase sa venuje turistike, futbalu, tenisu divadlu (počas štúdia bol jedným zo zakladateľov vysokoškolského divadla VYDI v Nitre) a v ostatných rokoch prevažne chalupárčeniu.

Newsletter
Detská knižnica