obrázok

PaedDr. Mgr. art. Hochel Peter, PhD. ( - 2023)

Narodený
Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
28. 03. 2023, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Ružomberok, [Bratislava]

Typ autority
Autor, Skladateľ, Aranžér (hudby)

Životopis
Narodil sa v Piešťanoch v roku 1976. Študoval kompozíciu na Konzervatóriu v Bratislave a skladbu na VŠMU. Spolupracoval s Francúzskym inštitútom a umeleckou agentúrou Andante na príprave regionálneho a celoslovenského finále súťaže Francúzska pieseň. Pôsobil ako korepetítor Bratislavského chlapčenského zboru. Bol korepetítorom a spoluorganizátorom Medzinárodnej speváckej súťaže Iuventus Canti. V roku 2006 ukončil doktorandské štúdium na Katedre hudobnej výchovy PF KU v Ružomberku. Tu pôsobil ako pedagóg hudobnej teórie a dejín hudby. Od roku 2017 pôsobil ako pedagóg hudobnej teórie a dejín hudby na Katedre hudby PF KU v Ružomberku.
Peter Hochel bol mnohostrannou hudobnou osobnosťou, v ktorej sa spájali aktivity skladateľa, koncertného umelca, hudobného historika a teoretika, publicistu, pedagóga.

Ako skladateľ má za sebou spoluprácu s mnohými pedagógmi, inštitúciami, súbormi a sólistami (Slovenská filharmónia, Sinfonietta Bratislava, Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave, Orchester Viva Musica, Ľudová hudba Miroslava Dudíka, Bratislavský chlapčenský zbor, Detský mládežnícky zbor SRo, spevácky zbor Caens, vokálna skupina Harmony Friends, Baynov Ensemble, Nemecko, Cuarteto Capriccio, Španielsko, speváci M. Dvorský, A. Zimániyová).

Ako klavirista – korepetítor absolvoval vyše dvesto koncertných vystúpení doma i v zahraničí (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko, Anglicko, Fínsko, Švédsko, Chorvátsko, Lotyšsko), vrátane účasti na BHS 2002, či Medzinárodného festivalu Petra Dvorského a ako klavirista a korepetítor je nositeľom viacerých ocenení.

V rokoch 2011 – 2013 bol hlavným riešiteľom projektu zameraného na oživenie skladateľského odkazu "zabudnutého" kremnického kantora 18. stor. Antona Aschnera. Je tiež autorom úplnej koncertnej verzie Predohry k opernému fragmentu Lo sposo deluso W. A. Mozarta, kompletnej rekonštrukcie stratenej orchestrálnej partitúry baletu Das belebte Gemählde J. N. Hummela, klavírneho výťahu opery Beniowski, Ou Les Exiles Du Kamchattka k novodobej svetovej premiére, či modernej edíckie opery L´ Amant Anonyme (Joseph Boulogne, 1780) k jej obnovenej svetovej premiére (Martinique, 2015).

Bol dlhoročným spolupracovníkom Opery ŠDKE a dramaturgicky spolupracoval na viacerých operných inscenáciách – Grófka Marica (2014), Trubadúr (2015), Alcina (2016), Bohéma (2016), Noc v Benátkach (2017), Falstaff (2017), Hoffmannove poviedky (2018), Netopier (2018), Don Giovanni (2018), Samson a Dalila (2019), Otello (2019) a Fidelio (2020).

Newsletter
Detská knižnica