obrázok

PhDr. Heribanová Alena (1955)

Narodený
11. 04. 1955, Piešťany

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Slovenská moderátorka a autorka televíznych relácií, bývalá riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni.

Životopis
Alena Heribanová, rod. Repčíková, sa narodila v Piešťanoch. Študovala na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. V roku 1979 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, odbor angličtina – slovenčina. V tomto období tancovala vo folklórnom súbore Technik. Pracovala v Československej televízii ako hlásateľka. Je držiteľkou viacerých ocenení (Slovenka roka v oblasti komunikácie a médií, Žena obrazovky, OTO). Je autorkou televíznych relácií Anjeli strážni. Je zakladateľkou umeleckej agentúry Herial, s.r.o. a bola predsedníčkou Občianskeho združenia Herial Ladies Club. Je spoluautorkou knihy Vždy s úsmevom, autorkou knihy Babinec s Alenou Heribanovou a editorkou publikácie TOP 37 žien Slovenska. Moderovala stovky programov, koncertov, relácií. Vo svojom rodnom meste viackrát uvádzala Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, súťaž v aranžovaní kvetov Victoria Regia, jubileum Ligy proti rakovine, niekoľko významných výstav či podujatia v Dome umenia. Od r. 2013 do 31.12.2018 bola riaditeľkou Slovenského inštitútu vo Viedni.
Niekoľkokrát zastupovala Slovensko ako moderátorka v súťaži Eurovision Song Contes. V roku 2023 jej bol udelený titul Čestný občan mesta Piešťany.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica