obrázok

Ing. Nižňanský Viktor, PhD. (1953)

Narodený
25. 04. 1953, Piešťany

Pôsobnosť
Bratislava, Piešťany

Typ autority
Odborný poradca, Odborník na komunálnu politiku, splnomocnenec vlády SR pre reformu verejnej správy, zakladateľ Rotary clubu v Piešťanoch, n.o. Pro Polis, organizátor džezových podujatí v Piešťanoch.

Životopis
Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Piešťanoch absolvoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave na katedre ekonomiky a riadenia a v r. 2003 – 2005 si rozšíril vzdelanie na Filozofickej fakulte UK. Pracoval v spoločnosti Stavoprojekt ako vedúci ateliéru, po r. 1990 bol konzultantom v oblasti rozvoja miest a regiónov, členom, riaditeľom a prezidentom spoločnosti MESA 10 a v r. 2007 – 2010 viedol Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. V rokoch 1991 – 2001 bol splnomocnencom vlády SR pre reformu verejnej správy a člen hospodárskej rady vlády SR, v r. 2002 – 2006 splnomocnencom vlády SR pre decentralizáciu a člen kolégia ministra financií. V r. 2010 – 2012 vykonával funkciu vedúceho Úradu vlády SR.
Je zakladajúcim členom Rotary Clubu v Piešťanoch a bol jeho prvým prezidentom (1992). V r. 2000 spolu s Viliamom Vavrom založil piešťanskú neziskovú organizáciu Pro Polis. Bol koordinátor tvorby strategického plánu mesta Piešťany do r. 2020. V novembri 2005 vydal spolu s bývalým ministrom kultúry SR Ladislavom Snopkom knihu „Regióny V4 a ich sídelné mestá“. Knihu slávnostne pokrstil primátor Piešťan Remo Cicutto v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave.
Zásluhou Viktora Nižňanského sa v Piešťanoch konajú džezové programy, je spoluzakladateľom n.o. International Jazz Piešťany, ktorá vznikla na podporu koncertov a rozvoja džezovej hudby v Piešťanoch, jeden z hlavných organizátorov Festivalu Doda Šošoka. Vďaka jeho nadšeniu je v Piešťanoch bohaté jazzové dianie.
Je spoluautorom publikácie Piešťany 2034 Mesto bez stresu (2018). Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky mu 1.1.2023 prezidentka Zuzana Čaputová udelila Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti územnej samosprávy.
V roku 2023 mu bola pri príležitosti 910. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch udelená Cena mesta Piešťany.

Odkazy

Ocenenia
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti územnej samosprávy
Newsletter
Detská knižnica