O Guľkovi Bombuľkovi

Typ podujatia
divadelné predstavenie, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
27. 05. 2010 o 10.15 h | Mestská knižnica mesta Piešťany
16. 07. 2011 o 10.00 h | Sad Andreja Kmeťa

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Divadelné predstavenie divadla KBT Poprad

Newsletter
Detská knižnica