obrázok

Obecná dieselová elektráreň

Dátum vzniku
1906

Adresa
Staničná, 51
Piešťany
92101

Kultúrna pamiatka. Budovu postavenú podľa anonymného projektu, odovzdali do užívania v roku 1906. Jej charakteristickým exteriérovým znakom je tehlové, režné murovo, skladobné možnosti lícovej tehly sú zúročené v plastickej výzdobe fasád, kde predovšetkým rímsové partie ponúkajú pestrú vzorkovnicu skladieb v podobe zuborezov, rozmanitých výstupkov či iných ozdôb. Pozoruhodným vnútorným priestorom bola veľká hala s galériou, vybavená dômyselným strojovým a prístrojovým inventárom. Táto významná technická pamiatka, ktorá prestala plniť pôvodné poslanie, bola priam predurčená na využitie pre kultúrne ciele.

Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE) sa v roku 2009 rozhodla revitalizovať budovu elektrárne pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže. Objekt národnej kultúrnej pamiatky bol prebudovaný na moderné hands-on-science centrum. Kultúrno-vzdelávacie centrum dáva návštevníkom možnosť invenčnou a kreatívnou formou zoznámiť sa so zákonitosťami vedy a techniky. Poskytuje aj priestory pre výstavy, koncerty, konferencie a iné podujatia. Rekonštruovaný objekt získal viaceré významné ocenenia: Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2013, Stavba roka 2013, Cena vydavateľstva Eurostav, BEFFA 2014 – Building Efficiency Awards 2014. Bola nominovaná na udelenie Ceny Dušana Jurkoviča, Hlavnej ceny Stavba roka 2013, Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru 2014 CE.ZA.AR 2014.

Ukázať na mape

Newsletter
Detská knižnica