Využitie internetu v praxi

Typ podujatia
prednáška, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
10. 04. 2006 o 09.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany
15. 05. 2006 o 09.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prednáša Mgr. Marcela Ferancová, Kios s.r.o. V spolupráci s Jednotou dôchodcov

Newsletter
Detská knižnica