Literárne soirée s Klárou Jarunkovou

Typ podujatia
beseda, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
02. 05. 2007 o 15.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Ohlas literárnej tvorby autorky svetového významu. V spolupráci s Klubom dôchodcov Rozmarín.

Newsletter
Detská knižnica