Z vojenskej histórie

Typ podujatia
vychádzka

Dátum, čas a miesto konania
07. 08. 2008 o 11.00 h | Vojenské historické múzeum Piešťany
07. 08. 2008 o 13.00 h | Vojenské historické múzeum Piešťany
26. 05. 2009 o 09.30 h | Vojenské historické múzeum Piešťany

UsporiadateľPiešťanské informačné centrum

Popis
Návšteva Vojenského historického múzea v Piešťanoch

Newsletter
Detská knižnica