Víťazi Playback Show a súťaže v moderných tancoch 2009
/ koncert, tanec

30. 05. 2009 o 16.15 h Dom umenia Piešťany

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica