Ratnovské spievanky
/ koncert

31. 05. 2009 o 11.00 h Hudobný pavilón v parku

Ženská spevácka skupina

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica