obrázok

Sliacka Edit (1984)

Pôsobnosť
Praha

Typ autority
Ilustrátorka, grafická dizajnérka

Životopis
Po skončení vysokoškolského štúdia politológie pracovala ako grafická dizajnérka pre americkú firmu. V súčasnosti sa živí ako freelance ilustrátorka a venuje sa ilustráciám pre deti, tvorbe učebníc pre nižšie triedy základných škôl, módnej a reklamnej ilustrácii. Spolupracovala s vydavateľstvom Orbis In na ilustráciách do časopisov Adamko a Máma a já a s vydavateľstvom Mladá fronta na ilustráciách do časopisov Sluníčko, Mateřídouška a Juicy.
Žije v Prahe.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica