Academica Istropolitana 2010

Typ podujatia
prednáška, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
16. 08. 2010 - 26. 08. 2010 | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany
Balneologické múzeum Imricha Wintera
Skypers - jazyková škola

Popis
Cyklus prednášok Čierno-biely farebný svet? so zábavno-vzdelávacím obsahom a témami: 1. Kto boli pútnici z Malého Egypta?, 2.My o nich, oni o nás...?, 3.Prečo ľudia migrujú?, 4.Je vždy počuť každý hlas?, 5.Trade a Fair Trade. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0907 130 734

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica