obrázok

PaedDr. Nižňanský Matúš (1982)

Narodený
Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Prekladateľ, učiteľ, knihovník, básnik, prekladateľ

Životopis
Pochádza z Piešťan. Vyštudoval odbor slovenský jazyk a literatúra – etická výchova na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Pôsobil ako učiteľ anglického jazyka na základnej škole a neskôr ako knihovník v Mestskej knižnici mesta Piešťany. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení: je laureátom Ceny Rudolfa Fabryho za rok 2011, v roku 2018 získal tretie miesto v medzinárodnej literárnej súťaži International Kusamakura Haiku Competition. Svoje básne uverejňoval postupne v zborníkoch Trnavského literárneho klubu, v časopise Dotyky a Slovenské pohľady. Haiku sa začal venovať počas vysokoškolského štúdia, desiatky z nich uverejnil v japonských, talianskych, anglických a amerických e-zinoch (napríklad Makoto, Heliosparrow Poetry Journal, Failed Haiku a podobne). Je členom medzinárodnej asociácie International Haiku and Tanka Association, ktorá združuje priaznivcov a autorov tejto nádhernej básnickej formy z celého sveta. V roku 2017 mu vyšla debutová zbierka haiku s názvom Pár kvapiek dažďa. Žije v Brodskom a pracuje v Záhorskej knižnici.

Odkazy

Ocenenia
Cena Rudolfa Fabryho
Newsletter
Detská knižnica