Rastliny a zvieratá / Rostliny a zvířata
/ workshop, pre deti

23. 10. 2012 o 13.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
19. 11. 2012 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
20. 11. 2012 o 13.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
21. 11. 2012 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
22. 11. 2012 o 13.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
23. 11. 2012 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
26. 11. 2012 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
26. 11. 2012 o 13.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
27. 11. 2012 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
28. 11. 2012 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
28. 11. 2012 o 13.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
30. 11. 2012 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Poučný workshop s malým kurzom češtiny.

Sprievodné podujatie k výstave Aha! Hele! Slovensko-český obrázkový slovník zákerných slov pre deti.

Podujatia projektu KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ IV.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica