obrázok

Poézia
/ prezentácia

25. 04. 2013 o 17.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána

Autorské čítanie poézie akademickej maliarky Jitky Bezúrovej - Moškovej. Vstup voľný.

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica