Rozprávkový maratón - Čítame si vo dne, večer i v noci...

obrázok

Typ podujatia
divadelné predstavenie, tvorivá dielňa, pre deti, podpora čitania

Dátum, čas a miesto konania
24. 09. 2013 | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Čítanie, rozprávanie, počúvanie rozprávok, tvorivé dielne, divadielka.

Newsletter
Detská knižnica