obrázok

Ševčovič Martin (1983)

Narodený
06. 06. 1983, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, [Bratislava]

Typ autority
Umelec (maliar, sochár...), Mgr. art

Životopis
VZDELANIE:
2010 doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení u
doc. Rastislava Trizmu, akad. soch.
2008 – 2010 magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v
Ateliéry voľnej grafiky a iných médií u prof. Róberta Jančoviča, akad. mal.
2008 ukončené doplňujúce pedagogické štúdium na VŠVU v Bratislave
2004 – 2008 bakalárske štúdium na VŠVU v Bratislave
Ateliér voľnej grafiky a iných médií u prof. Róberta Jančoviča, akad. mal.
2002 – 2005 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch
Vyššie odborné štúdium, manaţment cestovných kancelárií
1997 – 2002 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch
Hotelový manaţment


ZAHRANIČNÉ STÁŢE:
2007 Akademia Sztuk Pienknych v Poznani, Poľsko, ERASMUS
2001 Hotel und Touristikfachschule, Passug, Chur, Švajčiarsko
AKTIVITY:
od 2012 predseda občianskeho zdruţenia YOUNG ART SHOW
od 2011 člen Spolku výtvarníkov Slovenska
od 2009 organizátor skupinových výstav YOUNG ART SHOW
od 2008 člen Zdruţenia grafikov Slovenska
2007 – 2009 člen Študentskej rady vysokých škôl Slovenska
2007 člen Výtvarného klubu, Montauk, NY, USA
od 2006 organizátor skupinových výstav výtvarného umenia
2005 – 2009 člen Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

OSOBNÉ VEDOMOSTI:
nemecký jazyk – aktívne, písomne aj hovorovo
anglický jazyk – aktívne, písomne aj hovorovo
poľsky –, hovorovo
francúzsky jazyk – pasívne
sprievodcovský preukaz

WORKSHOPY, SYMPÓZIÁ:
2005 grafický workshop, Kremnica, Slovensko
2007 kresliarsky workshop, Skoki, Poľsko
2011 VII. Medzinárodné grafické sympózium, Mojmírovce, Slovensko
2012 44. Medzinárodné umelecké sympózium, Györ, Maďarsko

ZBIERKY:
2007 Art center IHANA´S collection, Tammala, Fínsko
2008 Zbierka galérie Epreuve d´artist, Antverpy, Belgicko
2009 Zbierka Mesta Thessaloniki, Grécko
2009 Zbierka Luc a Nie Broeckx, VAN ROEY NV., Belgicko
2010 Stála zbierka Massachusetts College of Art and Design in Boston,
Massachusetts, USA
2010 Zbierka Acervo Jose F. Gomez /dedicstvo Jose F. Gomeza/, Mexiko 2011 Zbierka Bienal Internacional de Gravura, Santos, Săo Paulo, Brazília
2012 Zbierka El Minia univerzity,El Minia, Egypt
2012 Zbierka Mestského múzea, Györ, Maďarsko


OCENENIA
2011 I. Medzinárodné bienále kresby a grafického umenia, Györ, Maďarsko
Cena s pozvaním na 44th Medzinárodné umelecké sympózium, Györ
2013 Cena primátora Mesta Piešťany - kultúrna osobnosť Mesta Piešťany
2013 Cena starostu Obce Trebatice
2013 III. miesto na The International small engraving salon Carbunari 2013, Florean
Museum, Maramures, Rumunsko

BIENÁLE, TRIENÁLE
2011 Bienal Internacional de Gravura – Santos 2011, Santos, Săo Paulo, Brazília
2011 II. Student Biennale of Small sculpture, UA Poznaň, Poznaň, Poľsko
2011 I. Medzinárodné bienále kresby a grafického umenia, Györ, Maďarsko
2012 II. Medzinárodné bienále grafiky, Kultúrne centrum, Lazarea, Harghita, Rumunsko
2012 7. Medzinárodné trienále grafického umenia, Bitola, Macedónsko
2013 II. Student International small print show, El Minia univerzita, El Minia, Egypt
2013 Splitgraphic VI. Medzinárodné grafické bienále, Old city hall, Split, Chorvátsko
2013 II. Medzinárodné bienále kresby a grafického umenia, Gyor, Maďarsko

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:
1999 Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch, Slovensko
2000 C. A. S. E. Museum of Contemporary Russyan art, Jersey, USA
2001 Jazz art gallery, Piešťany, Slovensko
2004 PFZ St. Helena, Mníchov, Nemecko
2005 PFZ St. Hildegard, Mníchov, Nemecko
2009 ČLOVEK, Galéria Satelit, Piešťany, Slovensko
2009 Rezidencia Amerického Veľvyslanca, Stará vinárska, Bratislava, Slovensko
2011 ČLOVEK IN & OUT, Galéria Artotéka, Kapucínska 1, Bratislava, Slovensko
2013 Martin Ševčovič 2006 – 2012, Magna Gallery, Nitrianska 18, Piešťany, Slovensko 2013 SONDY, Rome Therme, Galéria Mesta Gyor, Maďarsko

ÚČASŤ NA SKUPINOVÝCH VÝSTAVÁCH:
2001 Galéria MM, Piešťany, Slovensko
2006 Galéria Fontána, Beethovenova ul., Piešťany, Slovensko
2007 Clothesline art sale, Guild Hall, East Hampton, NY, USA
2007 Depot art gallery, Montauk, NY, USA
2007 Dom umenia, Piešťany, Slovensko
2008 Epreuve d´Artiste, Antverpy, Belgicko
2008 Dom umenia, Mostar, Srbsko
2008 MOSTY VI., Galéria Fontána, Piešťany, Slovensko
2008 Národné múzeum, Bania Luka, Bosna a Hercegovina
2008 Galéria Fontána, Piešťany, Slovensko
2008 VŠVU + hostia, Dom umenia, Piešťany, Slovensko
2008 SALON 2008, Malopolska Galéria Sztuki, Gorlice, Poľsko
2008 SALON 2008, Kultúrne centrum, Bardejov, Slovensko
2008 SALON 2008, Vlastivedné múzeum, Trebišov, Slovensko
2008 SALON 2008, Gallery Andyho Warhola, Medzilaborce, Slovensko
2009 YOUNG ART SHOW 1, Dom umenia, Piešťany, Slovensko
2009 Slovenské a Maďarské moderné umenie, The City Hall Atrium, Haag, Holandsko
2009 MOSTY VI., Mestská galéria Alatza Imaret, Thessaloniki, Grécko
2009 YOUNG ART SHOW 2, Dom umenia, Piešťany, Slovensko
2010 BRIDGES, Dvorana Ministerstva kultúry SR, Bratislava, Slovensko
2010 Kondor Béla Galéria, Budapešť, Maďarsko
2010 Socha piešťanských parkov, 28. ročník, Piešťany, Slovensko
2010 Výstava magisterských diplomových prác, Dom umenia, Bratislava, Slovensko
2010 GRAPHIC MODE 09, Galéria MEDIUM, Bratislava, Slovensko
2010 YOUNG ART SHOW 3, Dom umenia, Piešťany, Slovensko
2010 Contemporary Slovak Art, Helsinki City Hall, Helsinki, Fínsko
2010 Os Mexiko – Slovensko, Inštitút grafického umenia v Oaxaca, Mexiko
2011 Mosty, Dom umenia, Dom umenia, Piešťany, Slovensko 2011 Grafika, Trenčianske múzeum, Trenčín, Slovensko
2011 Pocta Vladimírovi Kompánkovi, Členská výstava Spolku výtvarníkov Slovenska,
Dom umenia, Bratislava, Slovensko
2011 Imaginatívne grafiky Albína Brunovského a jeho ţiakov, Stredofínska kniţnica,
Jyväskylä, Fínsko
2011 Podoby súčasnej grafiky a ilustrácie, Foyer Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici,
Námestie rodiny 1, Záhorská Bystrica, Slovensko
2011 Eastern European Printmaking Today, Brickbottom Gallery, 1 Fitchburg St.
Somerville, Boston MA, USA
2011 II Student Biennale of Small sculpture, UA Poznaň, Poznaň, Poľsko
2011 Slovak YOUNG ART SHOW in Moscow, grafika a maľba, Slovenský inštitút
v Moskve, Rusko
2011 Bienal Internacional de Gravura – Santos 2011, Santos, Săo Paulo, Brazília
2011 Výstava VII. Medzinárodného grafického sympózia, Kaštieľ Mojmírovce, Slovensko
2011 Socha piešťanských parkov, 29. ročník, Piešťany, Slovensko
2011 Imaginatívne grafiky Albína Brunovského a jeho ţiakov, Mestské múzeum Pietarsaari,
Tupakkamakasiini, Fínsko
2011 U102, Galéria KROKUS, Námestie 1. mája 3, Bratislava, Slovensko
2011 Slovak YOUNG ART SHOW, grafika a maľba, Alexandrovo, Rusko
2011 Transmediálny priestor grafiky, Reprezentačné sály Nitrianskej galérie, Nitra,
Slovensko
2011 Imaginatívne grafiky Albína Brunovského a jeho ţiakov, Zimná záhrada kniţnice, Oulu,
Fínsko
2011 Staviame spolu mosty, Incheba, Bratislava, Slovensko
2011 I. Medzinárodné bienále kresby a grafického umenia, Györ, Maďarsko
2011 YOUNG ART SHOW 4, Dom umenia, Piešťany, Slovensko
2011 Jersey City Studio Tour, Museum of Russian art, 80 Grand st., Jersey City, NJ, USA
2011 Asociácia pomoci postihnutým ADELI, Galéria Fontána, Piešťany, Slovensko
2011 Imaginatívne grafiky Albína Brunovského a jeho ţiakov, Tempere Hall, Fínsko
2011 Česká a Slovenská grafika, Galéria Fontána, Piešťany, Slovensko
2011 Súčasná Slovenská grafika 17, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovensko 2011 Vianočná výstava kresby a grafiky, T-Gallery, Bratislava, Slovensko
2011 Výtvarné paralely X., Galéria Silencium, Bratislava, Slovensko
2012 Slovenské grafické umenie, Klasické techniky, VEF Culture Palace, Riga, Lotyšsko
2012 GRAPHIC OPEN 2012, Medzinárodná výstava grafiky k 140. výročiu zaloţenia
Maďarskej Univerzity výtvarného umenia, Budapešť, Maďarsko
2012 Asimilácia vs. Originál – Transmediálny priestor grafiky, Galéria Slovenskej výtvarnej
únie, Bratislava, Slovensko
2012 I. Student International small print show, El Minia univerzita, El Minia, Egypt
2012 Drawing: 11 proposition, T-Gallery, Bratislava, Slovensko
2012 II. Medzinárodné bienále grafiky, Kultúrne centrum, Lazarea, Harghita, Rumunsko
2012 5. Medzinárodná výstava grafiky, Monterry, Mexiko
2012 Mosty I. - X., Dom umenia, Piešťany, Slovensko
2012 Umenie v parku, Dom umenia, Piešťany, Slovensko
2012 Socha piešťanských parkov, 30. ročník, Piešťany, Slovensko
2012 Slovenské grafické umenie, Klasické techniky, M. Zilinskas Art Gallery, M. K.
Čiurlionis National Museum of Art Kaunas, Litva
2012 Výstava 44. Medzinárodného umeleckého sympózia, Napoleón palác, Györ, Maďarsko
2012 7. Medzinárodné trienále grafického umenia, Bitola, Macedónsko
2012 YOUNG ART SHOW 5, Dom umenia, Piešťany, Slovensko
2012 Pocta Vladimírovi Kompánkovi, Členská výstava Spolku výtvarníkov Slovenska,
Povaţská galéria, Ţilina, Slovensko
2012 Výtvarné paralely XI., Galéria Silencium, Bratislava, Slovensko
2013 Stretnutie, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, Slovensko
2013 SUPERMARKET 2013 – Stockholm Independent Art Fair, Stockholm, Švédsko
2013 Slovenské grafické umenie, Klasické techniky, Slovenský inštitút v Moskve, Rusko
2013 II. Student International small print show, El Minia univerzita, El Minia, Egypt
2013 Visual Inspiration & Personal Quests, Slovenské výtvarné umenie 1993 - 2013,
Slovenský Inštitút v Moskve, Moskva, Rusko
2013 Slovenské grafické umenie, Klasické techniky, Galéria súčasného umenia
Jekaterinburg, Rusko 2013 Visual Inspiration & Personal Quests, Slovenské výtvarné umenie 1993 - 2013, Riga
City Exhibition Hall - RIGA ART SPACE, Riga, Lotyšsko
2013 MOSTY XI. Dom umenia Piešťany, Slovensko
2013 Slovenské grafické umenie, Klasické techniky, Múzeum Lermontova Piatiogorsk,
Moskva, Rusko
2013 Socha piešťanských parkov, 31. ročník, Piešťany, Slovensko
2013 Visual Inspiration & Personal Quests, Slovenské výtvarné umenie 1993 - 2013,
Estónska národná kniţnica Tallin, Estónsko
2013 Slovenské grafické umenie, Klasické techniky, Múzeum v Stroganovcov usolie,
Moskva, Rusko
2013 Global Print 2013, 360 výtvarníkov zo 60 krajín, Portugalsko
2013 Splitgraphic VI. Medzinárodné grafické bienále, Old city hall, Split, Chorvátsko
2013 Slovenské grafické umenie, Klasické techniky, Múzeum sestier Cvetajevovych
Alexandrov, Moskva, Rusko
2013 Young art show 6, Dom umenia Piešťany, Slovensko
2013 Visual Inspiration & Personal Quests, Slovenské výtvarné umenie 1993 - 2013,
Tampere Hall, Tampere, Fínsko
2013 Slovenské grafické umenie, Klasické techniky, Múzeum súčasnej histórie Ruska,
Moskva, Rusko
2013 The International small engraving salon Carbunari 2013, Florean Museum,
Maramures, Rumunsko
2013 II. Medzinárodné bienále kresby a grafického umenia, Gyor, Maďarsko
2013 Výtvarné paralely XII. Galéria Silencium, Bratislava, SlovenskoKURÁTORSKÁ ČINNOSŤ
2001 Jazz art gallery, Piešťany, Slovensko
2004 PFZ St. Helena, Mníchov, Nemecko
2005 PFZ St. Hildegard, Mníchov, Nemecko
2006 Galéria Fontána, Beethovenova ul., Piešťany, Slovensko
2007 Dom umenia, Piešťany, Slovensko
2008 VŠVU + hostia, Dom umenia, Piešťany, Slovensko
2009 YOUNG ART SHOW 1, Dom umenia, Piešťany, Slovensko 2009 YOUNG ART SHOW 2, Dom umenia, Piešťany, Slovensko
2010 YOUNG ART SHOW 3, 58 výtvarníkov z 9 krajín, Dom umenia, Piešťany, Slovensko
2011 ČLOVEK IN & OUT, Galéria Artotéka, Kapucínska 1, Bratislava, Slovensko
2011 Slovak YOUNG ART SHOW in Moscow, grafika a maľba, Slovenský inštitút
v Moskve, 2-Brestska ul. Č 27, Moskva, Rusko
2011 PRESAHY, Galéria M++, Tyršovo nábreţie, Bratislava, Slovensko
2011 YOUNG ART SHOW 4, 93 výtvarníkov z 10 krajín sveta, Dom umenia, Piešťany,
Slovensko
2011 Slovak YOUNG ART SHOW in Moscow, FOTOGRAFIA, Slovenský inštitút
v Moskve, 2-Brestska ul. Č 27, Moskva, Rusko
2012 YOUNG ART SHOW 5, 60 výtvarníkov z 11 krajín sveta, Dom umenia, Piešťany,
Slovensko
2013 spolu kurátor a organizátor projektu Visual Inspiration & Personal Quests, Slovenské
výtvarné umenie 1993 - 2013, Slovenský Inštitút v Moskve, Moskva, Rusko
2013 spolu kurátor a organizátor projektu Visual Inspiration & Personal Quests, Slovenské
výtvarné umenie 1993 - 2013, Riga City Exhibition Hall - RIGA ART SPACE, Lotyšsko
2013 spolu kurátor a organizátor projektu Visual Inspiration & Personal Quests, Slovenské
výtvarné umenie 1993 - 2013, Estónska národná kniţnica Tallin, Estónsko
2013 YOUNG ART SHOW 6, 75 výtvarníkov z 9 krajín sveta, Dom umenia, Piešťany,
Slovensko
2013 spolu kurátor a organizátor projektu Visual Inspiration & Personal Quests, Slovenské
výtvarné umenie 1993 - 2013, Tampere Hall, Tampere, Fínsko


Odkazy

Ocenenia
I. Medzinárodné bienále kresby a grafického umenia
Cena primátora Mesta Piešťany - kultúrna osobnosť Mesta Piešťany
Cena starostu Obce Trebatice
III. miesto na The International small engraving salon Carbunari 2013
Newsletter
Detská knižnica