Čítame si v tráve
/ beseda, pre deti

16. 04. 2014 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Netradičná beseda so spisovateľkou Silviou Havelkovou o jej knižke Rozprávky z trávy.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica