Sadílková Tereza

Typ autority
1992

Životopis
Absolventka Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave. Študentka Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Spoluautorka výstavy Illustration now.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica