obrázok

Ing. Nerád Miroslav (1942 - 2013)

Narodený
19. 04. 1942, Topoľčany

Dátum a miesto úmrtia
01. 01. 2013, Bratislava

Pôsobnosť
Piešťany, Stará Turá

Typ autority
Významný podnikateľ v oblasti výroby zdravotníckej techniky, dlhoročný riaditeľ spoločnosti Chirana Dental, čestný občan Piešťan.

Životopis
Vyrastal v rodine, kde výroba zdravotníckej techniky bola poslaním. Už jeho otec Miroslav Nerád st. bol generálnym riaditeľom Koncernu Chirana Stará Turá. Počas svojej pestrej kariéry zastával rôzne pozície v oblasti výroby a vývoja zdravotníckej techniky a postupne sa prepracoval až na dlhoročného riaditeľa spoločnosti Chirana Piešťany. Mal výrazný podiel na rozvoji podniku a jeho úspechu na svetových trhoch. Neskôr viedol spoločnosti Chirana Dental a Diplomat Dental, ktoré priamo nadviazali na tradíciu výroby zubárskej techniky v Piešťanoch. Spoločnosť Chirana Dental sa ročne zúčastňovala približne na 40 medzinárodných výstavách, čím prispievala i k propagácii mesta Piešťany. Okrem rozvoja výroby podporoval aj rozvoj mesta a budovanie občianskej vybavenosti. Vo svojom podniku Chirana Dental, s.r.o. vytvoril dobré podmienky pre organizáciu Červeného kríža a darcovstvo krvi, za čo táto spoločnosť pod jeho vedením získala Pamätnú plaketu primátora mesta Piešťany (2009). Svoj záujem o rozvoj mesta aktívne prejavil aj činnosťou v pracovnej skupine pre prípravu Strategického plánu mesta Piešťany do r. 2020. Za rozvoj priemyslu, občianskej vybavenosti a šírenie dobrého mena mesta Piešťany v zahraničí mu bol udelený titul Čestný občan mesta Piešťany in memoriam (2013).

Ocenenia
Čestný občan mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica