obrázokobrázok

Mgr. art. Uherová Naďa, ArtD.

Typ autority
Režisérka, dramaturgička, lektorka divadelného umenia, herečka

Životopis
Vyštudovala bábkarskú réžiu a dramaturgiu u prof. J. Uličianskeho na KBT VŠMU. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na doktorandskom stupni. V roku 2008 absolvovala Jesennú divadelnú akadémiu v Brettheater vo Viedni. Od roku 2008 sa pravidelne zúčastňuje zahraničných seminárov a workshopov pod vedením ruského režiséra a pedagóga prof. Dr. Jurija Alschitza (EACT, Aktzent Berlin). V septembri 2012 sa aktívne zúčastnila na Methodika Cyprus 2012 – International Festival of Theatre Trainings Method, v ateliéri kolumbijského režiséra A. G. Puché.
Od roku 2009 pedagogicky vedie divadelné workshopy pre občianske združenie Divé maky a tiež pravidelne režíruje divadelné inscenácie pre festival rómskej kultúry Cigánsky bašavel. V roku 2011 pracovala ako dramaturgička 4. Medzinárodného festivalu bratov Grimmovcov v Bratislavskom bábkovom divadle. Režijne spolupracovala s BBD a s Divadlom LUDUS.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica