Baloghová Hrončeková Kristína (1980)

Typ autority
Umelec (maliar, sochár...)

Životopis
Je absolventkou VŠVU v Bratislave, Katedry úžitkového umenia, odbor Kov a šperk. Absolvovala stáže v Idaar-Obersteine (D), v Ľubľane (SLO) a Gdaňsku (PL) odbor priemyselný dizajn.
V súčasnosti sa venuje tvorbe autorského šperku a odevných doplnkov. Šperky, ktoré vytvorila, boli vystavené na výstavách na Slovensku aj v zahraničí (ČR, Nemesko, Estónsko, Dánsko, Holandsko, USA...). Šperk však nevníma iba ako objekt na vystavovanie, preto si založila šperkársku dielňu a vytvára šperky pre ľudí pod menom KristinaLici.
Spolupracuje so Slovenskou národnou Galériou, kde vedie workshopy pre deti a dospelých. Okrem toho vedie aj rôzne tvorivé dielne pre deti a dospelých, napríklad v spolupráci so SNM alebo združením ASIL.
Spolu s manželom, grafickým dizajnérom a ilustrátorom, Ďurom Baloghom a scénografkou Jasnou Vastl zo Slovinska založila značku Pikpoki, ktorá spája tradičnú remeselnú výrobu drevákov s moderným vzhľadom.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica