Materská škola, Trebatice

Kategórie
školy

Adresa
Štúrova, 197/53
Trebatice
922 10

riaditeľka MŠ, Palkechová Jana
Tel.: 033/ 7798294
E-mail: palkechova@trebatice.sk

Popis
Materská škola sa nachádza v pokojnom prostredí uprostred dediny Trebatice, jej budova je obkolesená priestranným dvorom plným zelene a zariadení na hry pre deti.
Je dvojtriedna, zriaďovateľom je obec Trebatice.
Poskytuje poldennú a celodennú výchovu a starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Štyri kvalifikované učiteľky sa v nej starajú o deti v čase od 6.30 do 16.30.
Súčasťou materskej školy je školská jedáleň, ktorá poskytuje stravu aj deťom miestnej základnej školy.

Viac tu: http://www.mstrebatice.sk/o-nas/

Newsletter
Detská knižnica