OLKS 2017: Folklórny súbor Žito a Ľudová hudba Petra Obucha
/ koncert

04. 06. 2017 o 17.00 h Hudobný pavilón v parku

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Newsletter
Detská knižnica