obrázok

LES UKRYTÝ V KNIHE 2017
/ podpora čitania, pre deti

01. 04. 2017 - 31. 10. 2017 Mestská knižnica mesta Piešťany

Les ukrytý v knihe je celoslovenská kampaň, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila ešte v roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Naša knižnica pokračuje každoročne v tomto projekte v spolupráci s Mestom Piešťany. Prostredníctvom kníh a ďalších zaujímavých programov chceme najmä deťom a mladej generácii poukázať na význam lesa a predovšetkým na ochranu životného prostredia, aby sa u detí rozvíjali vhodné návyky správania pri ochrane životného prostredia a pobyte v prírode. Rôznymi zábavnými formami deťom ukážeme, ako sa dá príroda chrániť, zveľaďovať , ako je dôležité triediť odpad, udržiavať čistotu vo svojom okolí.
Cieľom projektu je pokračovať v ekologickej výchove detí netradičnými formami, viesť ich k ochrane prírody, vytvárať u nich návyky podporujúce ekológiu (triedenie odpadu, ochrana parkov, vôd a pod.). Prostredníctvom známych osobností rôznymi formami (i formou zábavného kvízu) sa deti veľa naučia, dozvedia sa nové informácie súvisiace s ochranou prírody. Nemenej dôležitým cieľom je aj priblížiť deťom vzťah človeka k zvieratám ako súčasti prírody a podporovať u nich tvorivosť súvisiacu s ekologickým myslením.

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Mesta Piešťany.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica